Eksjö animation

Eksjö animation

Som tecknare finns det en dröm om att kunna göra sina figurer levande. Lika magisk känsla är det att kunna ge liv åt dockor, lerfigurer och andra ting. Eksjö animation ger människor möjlighet att berätta historier, förmedla känslor och roa. Animation är ett variationsrikt och spännande konstnärligt uttryck. Det är även ett utmärkt sätt att kunna sprida information. Eksjö animation har en mycket stor kärlek till denna konstform och med papper, penna och digitala verktyg skapas både mästerverk och enklare historier. Kortfilmer, målande texter och ett rikt bildmaterial föds av entusiastiska skapare av animation. Om du vill läsa mer om animation, kortfilmsfestivalen i Eksjö, utbildningar på orten och om föreningens olika projekt, är det bara att fortsätta läsa artikeln.

Eksjö animation – valet av staden

Eksjö animation jobbar med projekt inom animation

Eksjö firade sitt 600 års-jubileum 2003. Den unika trästaden har spår från olika tidsepokers arkitektur och ideal. Husen, gatorna, torgen och trädgårdarna vittnar alla om en levande stad som bär på spår från svunna tider. Hantverk och handel har satt sin prägel på staden. Här syddes förr hattar och handskar, guld och silver smiddes, skinn garvades men här skedde även handel med oxar. Idag finns här verksamma småföretag men även världsledande högteknologiska industrier. Eksjö animation är i gott sällskap i den gamla militärstaden, som har fått en placering på världskartan.

Att Eksjö animation har lagt sina aktiviteter till just Eksjö har flera orsaker. För Eksjö animation föll valet av ort ganska naturligt, eftersom staden länge varit starkt sammankopplat med animation. Det började för över 20 år sedan då skaparen av bland annat Agaton Sax och Pelle Svanslös flyttade sin produktion hit. Stig Lasseby var både animatör, regissör och filmproducent och 1955 grundade han filmbolaget Team Film. Vid Edshults säteri utanför Eksjö installerade Lasseby sin filmstudio år 1986. I samband med flytten kontaktade han även Eksjö kommun och väckte hos dem en tanke om en utbildning inom animation. Idag finns flera utbildningar inom animation på orten.

Eksjö Animation Festival

År 2003 anordnas Sveriges första kortfilmsfestival för enbart animerade filmer. Eksjö animation festival inleddes med Sverigepremiär av den animerade versionen av Anne Franks dagbok. Dessutom visade man den första svenska animerade långfilmen ”I huvet på en gammal gubbe” av Hasse Alfredsson och Tage Danielsson. Animation är lika stort som långfilm men i Sverige hade ingen förstått det vid denna tid. Att festivalen ägde rum i Eksjö var ingen tillfällighet utan ett självklart val. Det var här som Nordens första utbildning inom startade år 1989.

Många av föreläsarna vid festivalen Eksjö animation var före detta elever från utbildningen i staden. Vid Eksjö animation festival ville man också visa och belysa hur och animerade filmer kan används för ett visst syfte. Från 1930-talet presenterades filmer som man vid den tiden visat för militärer för att visa dem hur man undviker könssjukdomar. Inför festivalen som anordnades 2011 hade man arbetat med seniorer i projekt. Detta projekt ledde även till att den animerade kortfilmen om och med seniorer visades i TV. Att göra animerade film är inget man vanligtvis förknippar med seniorer på att äldreboende men ska det hända någonstans är det just i Eksjö, som är centra för animation.

Projekt och utbildningar i Eksjö

Att få utlopp för sin kreativitet är mycket viktigt. Eksjö animation höll i ett projekt som höll på från 2008-2011, vilket resulterade i filmen som nämns i tidigare stycke. Projektet ”Animera = göra livlig” var ett treårigt sociokulturellt projekt där fokus låg på äldre personer med diverse funktionsnedsättningar. Grundtanken var att de skulle aktiveras och uppmärksammas genom att skapa animation. Som en följd av detta projekt händer det fortfarande spännande saker inom animation för äldre och projekt genomförs i olika delar av landet. Från 2011-2015 var Eksjö animation en viktig samarbetspartner då man fick beviljat medel från Kulturrådet för att utveckla projektet. För att möta upp intresset som fanns på länets äldreboenden och dagverksamheter ville folkhälsosektionen ge fler möjligheter att utveckla verksamhet med ”Animation för äldre”.

Verksamheten ”Animation för äldre” byggde på samma koncept som tidigare med skillnaden att även personal kopplad till boenden och verksamheter erbjöds att delta för ökad lokal kompetens. En viktig del i projektet, som Stanislaw Przybylski ledde, var att utbilda nya handledare så att de skulle kunna fortsätta arbetet även efter att projektet hade avslutats. Resultat av dessa projekt var att många äldre uttalade sig om att detta var bättre än värktabletter. Dessutom skapades det under projektet flera animerade kortfilmer, som till exempel Född på köksbordet, En dag i Jönköping, Arvsfondens guldkorn 2012, Tre små filmer från Marieberg och Jag och mina stickor. Med hjälp av guldkornspriset fick Eksjö animation möjlighet att delta i Almedalsveckan 2014 och hålla seminarium i hur animation och skapande kan förändra samhällets syn på de äldre.

Utbildningar i animation

Staden Eksjö har ett stort urval av utbildningar för alla som vill förkovra sig i ämnet. Föreningen Eksjö animation har ofta tätt samarbete med elever från de olika skolorna. Eksjö gymnasium erbjuder ett estetiskt program med inriktning på bild- och formgivning och med fördjupning i animation. Här får man lära sig grunderna i klassisk animation som till exempel Disney och Miyazaki använder sig av och dessutom gästas skolan ofta av Sverige mest framgångsrika animatörer. År 1999 startade det som idag heter Campusi12 i Eksjö. Här finns både högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar där du kan läsa bland annat visuell design, visuella effekter, teknisk visualisering och digital design. För dem som vill starta eget företag finns även Visualization park.