3D-animation

3D-animation

Datoranimation är i huvudsak en digital efterföljare till de stop-motion tekniker som används inom traditionell animering med 3D-modeller samt ruta-för-ruta animation av 2D illustrationer. Datorgenererade animationer är lättare att kontrollera än andra mer fysiskt baserade processer, och 3D-animation gör det möjligt att skapa bilder som inte skulle vara möjligt med någon annan teknik. Vid 3D-animation används modeller och föremål som återges i datorn. 3D-figurerna är försedda med ett virtuellt skelett som styrs via datorn. Denna teknik är en snabbare variant av stop-motion tekniken. 3D-animationen kan användas av en person och är därför en väldigt flexibel arbetsmetod som ger stort utrymme för kreativitet.

3D-animation ger större frihet för filmskapandet

3D-animation är en modernare variant av stop motion tekniken. 3D-animationerna bygger på samma idé men öppnar upp för fler möjligheter och förenklar filmskapandet avsevärt. Med hjälp av datorn skapar man en illusion av rörelse genom att förändra modellen stegvis på datorskärmen och upprepa processen flera gånger, precis som vid den gamla metoden stop-motion. 3D-tekniken är så mycket snabbare och mer flexibel, vanligtvis med en hastighet av 24 eller 30 bilder/sekund. Som jämförelse har 3D-filmen The Hobbit 48 bilder per sekund. Denna teknik är identisk med hur en illusion av rörelse uppnås med hjälp av video, filmkameror och rörliga bilder. 3D-animationer är alltså föremål och modeller utarbetade via datorn, vilka förses med ett virtuellt skelett.

Vad all form av animering handlar om, är att lura hjärnan att den illustrerade figuren rör på sig. Det gör man genom att lura ögat. De gamla stop-motion animationerna var bra på detta men långt ifrån lika bra som tekniken med 3D-animation. Med den digitala tekniken kan man öka takten så pass högt att ögat omöjligt kan uppfatta de stegvisa förändringarna hos figuren. Ögat är helt enkelt inte rustat för den digitala tekniken. Här är datorn överlägsen gentemot människan och hennes naturliga förutsättningar vilket man naturligtvis utnyttjar i denna teknik. Vid 3D-animationer går det även att använda verkliga skådespelare som grund för 3D-animationen.

Proffs och amatörer

3D-animation för proffs och amatör

3D-animation kan skapas med hjälp av en dator och programvara för animation. Imponerande effekter kan uppnås med enkla program; dock kan konverteringen ta en hel del tid på en vanlig hemdator. Professionella animatörer av filmer, TV och videospel kan skapa animationer med hög detaljrikedom med hjälp av avancerade program. Den typen av program håller en kvalitetsnivå för animation som skulle ta hundratals år att skapa med hjälp av en vanlig hemdator. Professionella animatörer har avancerade arbetsmetoder och dyra program. Professionella 3D-animatörer använder dessutom mycket avancerade datorer som få privatpersoner har tillgång till. Men för den som inte har avancerade krav, finns det möjligheter även för hobbyanimatören.

Att skapa en hel långfilm med hjälp av 3D-animation är en lång process även om man har tillgång till avancerad teknik. Självklart kommer tekniken att utvecklas även på detta område. De som skapar 3D- animationer professionellt, och har animering som yrke, har utrustning för flera hundratusen kronor. Verktyg såsom filmkameror, rekvisita, skådespelare, avancerad teknik och en stor variation av programvaror ingår ofta. Hobbyanimatören kan använda de verktyg som står till buds. Att sprida resultatet kan sen ge gehör långt utanför den egna bekantskapskretsen. Talang är alltid efterfrågad.

Framtiden och talangerna

3D-animation är en alltmer använd metod inom filmskapande. 3D-animation ger större möjligheter för filmskaparen än vad 2D-illustrationer och stop-motion gör. Möjligheten att skapa realistiska scener är stor eftersom 3D-tekniken via datorn ger snabbare rörelser än vad som är möjligt med annan animationsteknik. Det är möjligt att skapa enkla 3D-animationer även med hjälp av en enkel persondator, men mer avancerade animatörer har ofta mer resurser såsom tekniskt avancerade datorer, programvaror, filmkameror och skådespelare. Detta ska dock inte stå i vägen för hobbyanimatören. 3D-animationer och de möjligheter som öppnas upp för filmintresserade på alla nivåer, erbjuder en fascinerande karriärs-möjlighet. Utvecklingen inom virtual reality gör att det finns ett stort behov av talangfulla utövare inom 3D-animering.