Animationens historia

Animationens historia

Låt oss först klargöra vad animering är, sedan tittar vi på animationens historia. I sin enklaste form är animering en tecknad figur som rör sig. Effekten uppnås genom att man har flera bilder av samma figur. Bilderna skiljer sig lite från varandra. Genom att bläddra igenom bilderna snabbt får man en upplevelse av att figuren rör sig. Synvillan bygger på ögats tröghet. Bläddrar man igenom sakta blir det bara enskilda, stillastående bilder. Tänk på Disneys filmer som sänds vid jul så förstår man vad animering är. Animationens historia började dock långt tidigare än så med grottmålningar 5000 år gamla av djur med flera ben för att symbolisera rörelse. Ett annat fynd avbildar en get på en skål. När man snurrar skålen får man intrycket att geten rör sig.

Animationens historia, började den som en grottmålning?

Skall man starta animationens historia där? Kanske, kanske inte. Många hävdar att animationens historia i stället börjar med uppfinningen av zoetropen, en cylindrisk burk med ett flertal springor i sidorna. Genom att snurra zoetropen kan man genom springorna, se de olika bilderna och en illusion av rörelse uppstår. Zoetropen är en kinesisk uppfinning från cirka 180 efter Kristus. Sedan dröjde det i stort sett fram till 1700-talet innan något nytt hände. Då utvecklades fenakistoskopet, praxinoskopet och blädderfilmen, den som beskrivs i stycket ovan. Många hävdar dock att inte heller dessa tidiga försök var starten. I stället vill de knyta den till uppfinningen av filmkameran och filmen och den tesen stämmer väl bäst med vad vi idag anser skall betraktas som animering.

En av de mest kända av de som tidigt startade med filmad animering och som har en självklar plats i animationens historia var den franske illusionisten Georges Méliès. Han var och såg det som anses som världens första filmvisning som hölls av bröderna Lumière, den 28 december 1895 på Grand Café i Paris. Méliès skaffade sig en kamera och började producera film. Enligt egen utsago kom han på idén till tekniken stop motion av en slump. Han filmade en buss som passerade, men kameran hängde sig ett kort ögonblick och när den startade igen var det en likvagn i blickfånget. Méliès använde sig också bland annat flitigt av dubbelexponering och slow motion och var för en tid stilbildande inom filmskapande.

Émile Cohl och Fantasmagorie

Amerikanen J Stuart Blackton anses dock ha varit den som skapade de första riktiga animerade filmerna. Hans film Humorous Phases of Funny Faces, från 1906 nämns ofta i det sammanhanget. Fransmannen Émile Cohl gjorde två år senare, 1908, filmen Fantasmagorie om en streckfigur som möter olika saker. I filmen kan man även ibland se tecknarens händer. Linus på linjen som började visas i Italiensk TV 1969 bygger på samma idé. Émile gjorde sina teckningar på papper, därefter överförde han teckningarna till film. Inom animationens historia anses Fantasmagorie vara den första film som använder sig av handtecknad animering, det som senare kom att benämnas traditionell animering men också är känt som cellanimering.

1910-talet utgör en viktig milstolpe inom animationens historia för då börjar tecknade filmer att bli en egen industri och de börjar också att visas mera allmänt på biografer. Den mest framgångsrika producenten under den här perioden var amerikanen John Randolph Bray. Under åren 1913 fram till 1937 producerade hans företag, Bray Picture Corporation, mer än 500 filmer, de flesta av dem animerade. Bland annat släppte man 1920, The Debut of Thomas Cat, vilket var Amerikas första animerade film i färg. Man använde sig av en process som kallades Brewster color. Trots att filmen fick bra recensioner använde Bray aldrig mer Brewster color-processen då han ansåg den allt för dyr. Även inom animationens historia finns det mörka sidor, Bray skaffade många patent inom animeringsteknik, men flera av de nya teknikerna hade han stulit från konkurrenten Winsor McCay.

Animation fortsätter att utvecklas

Som vi sett har animationens historia inte någon klart definierad startpunkt, men den har viktiga milstolpar, nästan paradigmskiften. Flera personer har medverkat till att göra animerade filmer populära, inte minst Walt Disney som i och med andra inspelningen av den tredje Musse-filmen, Musse som ångbåtskalle, gjorde den första film överhuvudtaget där ljud och bild interagerade. Disney utvecklade även multiplanskameran som gav bättre djup och perspektiv. 1937 producerade Disney Amerikas första animerade långfilm, Snövit och de sju dvärgarna. Den var tillika världens första animerade långfilm i färg, så det är klart att Disney har en plats i animationens historia.

animationens historia. Musse Pigg banbrytande inom filmindustrin.

Animationens historia kan om vi så vill, sägas ha startat med grottmålningar, sedan kom flera paradigmskiften, först fördes bilder över till lera, sedan till papper och därefter till film. På 2000-talet kom det senaste skiftet, datoranimering. Därmed blev också animering av filmer både snabbare och billigare, vilket resulterat i allt fler animerade filmer. Just animering av en tjock figur i rörelse är en av de mest krävande datoruppgifter som finns.